TO JSME MY

Jak řekneme, tak uděláme!
Tereza

Tereza Příbramská

řidič
2

Veronika Eisensteinová

nosič

O CO NÁM JDE

Kdo jsme a co děláme?

Jsme parta kamarádů, která pořádá hurá akce pro české děti z rumunského Banátu.

Banát je území, které se nachází na jihozápadě Rumunska a kde žijí více než dvě stě let původně čeští obyvatelé. Nachází se zde ještě šest více či méně živých, autentických českých vesniček, kde se dá domluvit českým jazykem a za pivo v hospodě zaplatit českou měnou.

"K Banátu jsme v průběhu let získali vřelý vztah a k místním lidem, žijícím těžký, ale poctivý život na pokraji existenční nouze, hluboký respekt."

Velice chudý kraj s nouzí o pracovní příležitosti má poslední šanci zachovat svou jedinečnou atmosféru a existenci vůbec zejména podporou udržitelného cestovního ruchu. Malým příspěvkem ke snaze zvýšit povědomí o této oblasti v České republice by měla být i naše snaha.

Chceme se v této oblasti dále angažovat a domníváme se, že investice do dětí či udržitelného cestovního ruchu jsou krokem tím správným směrem.

Jak pracujeme?

Projekty a akce vymýšlíme na koleni, na zelené louce, spontánně a z čiré radosti.

Vše vzniklo z touhy realizovat se a pomoci lokalitě, která nás vzala za srdce. Z jednoduché sbírky oblečení a vybavení na zimu vznikly další projekty a pak už se nápady jen nabalovaly.

Postupně jsme zjistili, že do nás jsou i neznámí lidé ochotni vložit důvěru i nemalé finanční obnosy, snažíme se tedy chovat také zodpovědně a hospodárně.

Jak si vedeme?

Náklady na své akce financujeme z vlastních zdrojů či z darů. Materiál získáváme od sponzorů nebo soukromých dárců.

Od roku 2014 kdy jsme začali působit jsme připravili kurz zimních sportů a sbírku zimního vybavení, fotografický workshop, výstavu jejich fotografií a divadelní workshop. Postavili jsme hřiště ve dvou vesnicích v Banátu. Finančně jsme podpořili několik jednotlivců a díky sponzorovi darovali nové notebooky školám.

Na podporu našich projektů pořádáme benefiční akce - koncerty, výstavy nebo se účastníme třeba Zažít město jinak.

21
1

4

sponzorované školy

2

postavená hřiště

5

workshopů

67

potěšených dětí

Vážení sponsoři zimních sportů na Eibenthále, chtěla bych vám poděkovat za lyže, brusle a zimní oblečení, které jste poskytli do Banátu.

Jana Caftanová, žákyně VII. třídy